PvdAGroenLinks Tytsjerksteradiel

Underweis nei in sociale en griene mienskip

Sinds juli 2022 zijn wij de gezamenlijke linkse fractie in de raad van Tytsjerksteradiel.

Wolkom

Sinds juli 2022 zijn wij de gezamenlijke linkse fractie in de raad van Tytsjerksteradiel. We zijn als afzonderlijke partijen de verkiezingen van maart 2022 ingegaan. In de fase van collegevorming na de verkiezingen heeft onze samenwerking een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het resultaat was deelname aan de coalitie en het college en een fractie van vijf raadsleden. De logische vervolgstap was dan ook dat we als fractie met een fris beeldmerk deze nieuwe website lanceren. Voorlopig nog onder de naam PvdAGroenLinks.

Samen met alle partijen in onze gemeente is een Raadsprogramma opgesteld. We streven er met elkaar naar zoveel mogelijk punten daarvan in deze raadsperiode te realiseren. Daarnaast hebben we ook het coalitieakkoord FNP/CDA/PvdA GL ondertekend met mooie ambities.

Actueel

Onze mensen

Sinds juli 2022 zijn wij de gezamenlijke linkse fractie in de raad van Tytsjerksteradiel.

Wethouder

Berber van Zandbergen wethouder

Fractie

Peter van de Hoef fractievoorzitter, plv voorzitter gemeenteraad

Sofie Kleinhuis fractiesecretaris
Michiel Klont raadslid
Aleida Agema raadslid
Corien van der Linden raadslid
Harke Heida burgerlid, secretaris bestuur

Standpunten

Voor de fractie PvdAGroenLinks in Tytsjerksteradiel zijn de volgende punten richtsnoer voor de komende 4 jaar. We willen een mooie, sterke en progressieve beweging zijn met frisse ideeën.

Samen met alle partijen in onze gemeente is een Raadsprogramma opgesteld. Als fractie hebben we ook het coalitieakkoord FNP/CDA/PvdAGL met mooie ambities ondertekend.

Onze eigen aandachtspunten daarbij:

  • Een dienstbare overheid die begrijpelijk communiceert
  • Meer verbinding tussen burger en overheid
  • Geen nieuwe bezuinigingen op het sociaal domein
  • Betaalbaar bouwen in alle dorpen
  • Ook zelfvoorzienend bouwen bijv. met zonnepanelen en accu’s.
  • Behoud van ons prachtige landschap
  • Vitale en leefbare dorpen met voldoende voorzieningen, ook voor onze jeugd
  • We ontwikkelen een lokale inclusie-agenda
  • Voor niemand drempels voor sport en cultuur
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies